Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost
která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
Je určena občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům
Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci
s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT