ROZSAH ČINNOSTI EKIS

CENY ENERGIÍ, ÚČTOVÁNÍ TEPLA,
DOTACE A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ,
ELEKTŘINA, PLYN,
EN. AUDITY, EN. PRŮKAZY A ŠTÍTKY BUDOV,